تزریق پلاستیک

صفحه1

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

ویترینی S خوابیده

«جاکفشی S خوابیده» با تنوع رنگی«مشکی ؛ استخوانی ؛ سبز ؛ زرد ؛ نارنجی ؛‌ آبی ؛‌ شفاف» تولید شده است.

ویترینی S ایستاده

«جاکفشیS ایستاده» با تنوع رنگی«مشکی ؛ استخوانی ؛ سبز ؛ زرد ؛ نارنجی ؛‌ آبی ؛‌ شفاف» تولید شده است.

4 خم رگالی

جاکفشی 4خم رگالی با تنوع رنگی«مشکی ؛ استخوانی ؛ سبز ؛ زرد ؛ نارنجی ؛‌ آبی ؛‌ شفاف» تولید شده است.

سکوریتی

جاکفشی سکوریتی با تنوع رنگی«مشکی ؛ استخوانی ؛ سبز ؛ زرد ؛ نارنجی ؛‌ آبی ؛‌ شفاف» تولید شده است.

جا کفشی ویترینی L

جاکفشی ویترینیL با تنوع رنگی«مشکی ؛ استخوانی ؛ سبز ؛ زرد ؛ نارنجی ؛‌ آبی ؛‌ شفاف» تولید شده است.

جا کفشی ویترینی Z

این نوع جاکفشی با تنوع رنگی«مشکی ؛ استخوانی ؛ سبز ؛ زرد ؛ نارنجی ؛‌ آبی ؛‌ شفاف» تولید شده است.

جا کفشی بیضی رگالی و دیواری

این نوع جاکفشی در دو نوع «بیضی رگالی و دیواری» تولید شده است.

جاکفشی دولب دیواری مارکدار

این نوع جاکفشی در دو نوع «دیواری مارک‌دار و رگالی مارک‌دار » تولید شده است.

جاکفشی دولب رگالی مارکدار

این نوع جاکفشی در دو نوع «دیواری مارک‌دار و رگالی مارک‌دار » تولید شده است.

جاکفشی گردشی رگالی

این نوع جاکفشی در سه نوع بچگانه، زنانه و مردانه تولید شده است.

جاکفشی گردشی دیواری

این نوع جاکفشی در سه نوع بچگانه، زنانه و مردانه تولید شده است.

جاکفشی رابطی رگالی

این نوع جاکفشی در سه نوع بچگانه، زنانه و مردانه تولید شده است.

جا کفشی ویترینی هما

جاکفشی‌های ویترینی هما در سه رنگ « مشکی، شفاف و استخوانی» ارائه گردیده است.

جا کفشی ویترینی هما

جاکفشی‌های ویترینی هما در سه رنگ « مشکی، شفاف و استخوانی» ارائه گردیده است.

جا کفشی ویترینی هلالی

جاکفشی‌های ویترینی هلالی در دو رنگ « مشکی و استخوانی» و در دو نوع ارائه گردیده است.

ویترینی شکلاتی

جاکفشی‌های ویترینی شکلاتی در سه رنگ « مشکی، استخوانی و شفاف» در دو نوع ثابت و کشویی ارائه می‌شود.

ویترینی شکلاتی

جاکفشی‌های ویترینی شکلاتی در سه رنگ « مشکی، استخوانی و شفاف» در دو نوع ثابت و کشویی ارائه می‌شود.

جا کفشی ویترینی هلالی

جاکفشی‌های ویترینی هلالی در دو رنگ « مشکی و استخوانی» و در دو نوع ارائه گردیده است.

ویترینی شکلاتی

جاکفشی‌های ویترینی شکلاتی در سه رنگ « مشکی، استخوانی و شفاف» در دو نوع ثابت و کشویی ارائه می‌شود. در تنوع اندازه ثابت می‌توان به سایزهای «5 سانتی‌متر، 10سانتی‌متر، 15سانتی‌متر، 20سانتی‌متر و 25سانتی‌متر » اشاره کرد و نوع کشویی آن با سایزهای 30 و 50 سانتی‌متر تولید و عرضه می‌شود.

جا کیفی طبقاتی مونتاژ

جا کیفی‌های طبقاتی دیپلمات در سه اندازه و با سه رنگ «استخوانی، مشکی و شفاف » عرضه می‌شود.

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی